Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі схемы

загрузка...

загрузка...Тэхналогія, схема Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак.
  • А дапаможа нам у гэтым разумовым пошуку тэхналогія праблемнага навучання, якая стварае мовы для творчага, самастойнага авалодання ведамі.
  • Шлях ця ж кіх мук прайшо Даніла, канца ж таму шляху няма.
  • Які гэта сказ па будове?
  • Састаныя часткі такіх сказа звязаны паміж сабою рознымі відамі сувязі: злучальнай і падпарадкавальнай; злучальнай і бяззлучнікавай; падпарадкавальнай і бяззлучнікавай; злучальнай, падпарадкавальнай і бяззлучнікавай.
  • Паходня трыма у руках тэлегра м у, і хлапчук, што прынёс яе, бачы, як загарэліся старшыні вочы.
  • (што) (каб) а) вызначаем сродкі сувязі і сэнсавыя адносіны паміж простымі сказамі складзе сказа камбінаванай будовы.
  • Б)  , і  , ( якая ).

Подскажите примеры складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак

загрузка...

загрузка...Поддержка 2017, буй Святлана Андрэена і Мішчанка Руслан Мікалаевіч.Складаны сказ з рознымі відамі сувязі.3 але ён спадзявася, складаны сказ з рознымі відамі сувязі 1Бацька шкадава 4 што яна хутка прыйдзе 2 што няма маці дома такі цяжкі час.2адна зорка мігацела і 3тая прапала 1Ночка цёмная глядзела ды цямнейшай стала.Паміж 1ай і 2ой злучальная 1, паміж 2ой і 3яй падпарадкавальная 3 калі, складаны сказ з рознымі відамі сувязі.І 2ты мне прабачыш, складаны сказ з рознымі відамі сувязі.2, а 3 4 які.2на пожнях расце збажына, пп, сказы 4які імкне да сонца, запярэсцілі рознакаляровыя краскі.
  • Развіваць вусную і пісьмовую культуру мовы, уменне логіка-сэнсавага члянення складанага сказа, садзейнічаць развіццю мення зносін.
  • Праца над эпіграфам Н-к: У якасці эпіграфа я зяла словы.
  •  , ( што  , ( што ).

Канспект па беларускай мове на тэму "


119

133

26

140

28

96

80

137

82
загрузка...

загрузка...

Похожие новости: